SlimoTheek om slim te wonenDe SlimoTheek:

 • is een mobiele kijk- en uitprobeer toonbank
 • biedt technologische oplossingen voor thuiswoners;
 • fungeert als informatie- advies en leerpunt;
 • brengt reviews over slimme producten;
 • is onafhankelijk.

 

Zelfstandigwonende ouderen weet u dat:

 • domotica geeft veiligheid en comfortslimme technologie in huis de verlichting vanzelf aan gaat als het donker wordt?
 • thuistechnologie alles aan alles kan koppelen, dus ook rookalarm, inbraakalarm en zelfs persoonlijke alarmering ?
 • u gezondheidsproblemen kunt tackelen of onder controle kunt houden met zorg-op-afstand, beeldbellen en slimme sensoren of meetapparaatjes?
 • gps een methode is om iemand’s verblijfplaats te traceren zodat als er wat gebeurt, u altijd gevonden wordt?
 • u een  alarmapparaatje met gps zo in uw broekzak steekt of als armband, horloge of riem draagt?
 • thuistechnologie de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van ouderen en mensen met een beperking kan vergroten en zo hun mantelzorgers en zorgverleners ontlast?
 • u in de SlimoTheek allerlei slimme producten voor huis-tuin-keuyken en zorg zelf kan uitproberen?

 

Werkers in zorg en welzijn weten jullie

 • dat slimme apparaten alleen nooit de mens vervangen?
 • hoe je je werk efficiënt kunt inrichten met innovatieve zorg- of hulpmiddelen?
 • dat slimme technologie in huis of instelling je werk minder zwaar maar ook overzichtelijker maakt?
 • dat je met  lifestylemonitoring preventieve maatregelen kunt treffen rondom een cliënt?
 • dat thuistechnologie en eHealth het je cliënt en jou makkelijker maken?

Leveranciers en fabrikanten :

 • ook uw slimme producten voor huis-tuin-keuken en zorg kunnen meereizen in de SlimoTheek van Expeditie-SlimThuis;
 • uw producten pronken dan ook in in de (digitale) SlimoTheek met een link naar uw eigen website.

Neem contact met ons op en vraag naar de voorwaarden.

Merkt u dat u, uw partner of ouder moeite krijgt met het onthouden van afspraken? Vergeet hij of zij steeds vaker afspraken, namen of gebeurtenissen? Digitale geheugensteuntjes kunnen een uitkomst zijn, probeer ze uit en kijk in de SlimoTheek of het wat voor u of uw ouder of partner is.-steunen, communicatieplatforms, persoonsalarmering  met GPS of Bluetooth, apps en sensoren zijn allemaal ontwikkeld om uw leven makkelijker te maken.